avatar

He zhenyu

Colleagues

Wenjie Pei

Assistant Professor

PhD Students

1.Xin Li
2.Qiao Liu
3.Nana Fan
4.Di Yuan
5.Xiao-Huan Lu
6.Yi Li
7.Jing Li
8.Hong-Hu Pan
9.Guo-Qing Zhu
10.Chao Yang
11.Chao Tian
12.Chen JianQiu

Master Students

Alumni

Shuang-Yan Yi, PhD student,2012-2017,Now: Postdoctoral Fellow in Tsinghua University. Hit excellent PhD dissertations
Jian-Peng Mao,Master student,2017-2019, Now: Yuanfudao,special offer.
Wu-Li Liu,Master student,2017-2019,Now: Zuoyebang,special offer.
Xiao Huang,Master student,2017-2019,Now: Huawei
Ruo-Wang Chen,Master student,2016-2018,Now: SMIT.
Wei-Kang,Master student,2016-2018,Now: Huawei(Speical offer).
Shu-Wei Lu,Master student,2016-2018,Now: Meituan.
Dong-Hao Li,Master student,2016-2018,Now: Shunfeng.
Xiao-Wei Hui,Master student,2016-2018,Now: Tencent.
Er-Lu Zhang,Master student,2015-2018,Now: DeepGlint.
Wen-yu Lv,Master student,2015-2017,Now: Sinovation Ventures,special offer, Salary 400K+.
Jun Wang,Master student,2015-2017,Now: Tencent.
Hong Tan,Master student,2015-2017,Now: China Merchants Bank.
Wei Zou,Master student,2014-2016,Now: Alibaba.
QI Du, Master student,2014-2016,Now: Huawei.
Yu-Feng Gu,Master student,2014-2016,Now: Huawei.
Xiao Ma,Master student,2014-2016,Now: Topplus,special offer.
Yang-Yang Xi,Master student,2014-2016,Now: SenseTime,special offer.
Jia-Hao Tan,Master student,2013-2015,Now: Baidu.
Chao-Chong Lin,Master student,2013-2015,Now: Pingan Security.
Wen-Hui Gan,Master student,2013-2015,Now: Huawei.
Hui-Han Zheng,Master student,2013-2015,Now: China Sports Lottery .
Ming-Ming Chen,Master student,2012-2014,Now: Alibaba.
Wei-Liu, Master student,2012-2014,Now:NetEase.
Gao-Wei Zhang,Master student,2012-2014,Now: Baidu.
Hai-Liang Zhao,Master student,2012-2014,Now: Baidu.
Cheng-Wei He,Master student,2012-2014,Now: Baidu.
Yi-Tao Sheng,Master student,2011-2013,Now: Baidu.
Yi-Jie Shen,Master student,2011-2013,Now: Media Tek.Inc.
Bai-Gen Ge,Master student,2011-2013,Now: Baidu.
Wen-Yi Hu,Master student,2011-2013,Now: Alibaba.
Meng-Long Shi,Master student,2011-2013,Now: Sina.
Hong-Jie Xue,Master student,2011-2013,Now: Baidu.
Yu-Xin Cui,Master student,2010-2012,Now: Study aboard.
Ping-Ping Li,Master student,2010-2012,Now: Baidu.
Hui-hui Wang,Master student,2009-2011,Now: Huawei.
Xu Yao,Master student,2009-2011,Now: Zhongxing.
Nai-Wen Zhang,Master student,2009-2011,Now: Zhongxing.
Kai-Rui Zhang,Master student,2009-2011,Now: Baidu.
Rui-Jie Hou,Master student,2009-2011,Now: Baidu.
Yan-Xue Mu,Master student,2008-2010,Now: Baidu.